INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Responsabil

La dirección de nuestra web es: https://nectarlux.md sau https://www.nectarlux.md

NektarLux S.R.L. (Nume Comercial: Nectar LUX)
Codul fiscal: 1017600036147
Adresa fizică: Stefan Cel Mare 218, Ciutulești 5016, Moldavia (Google Maps) și adresa juridică: or. Chisinau str. Zelinski 42 of. 44.
Telefon (Ingles/Rumano): +37378684396
Contacto Social y Soporte Multilingüe: Whatsapp | Instagram | Facebook
Mail para Soporte Multilingüe y atención de solicitudes en materia de datos personales: [email protected]

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Conform art. 5 alin (5) al Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal:

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.

(2) Consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Retragerea consimţămîntului nu poate avea efect retroactiv.

(3) În cazul incapacităţii de exerciţu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal.

(4) În cazul decesului subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind prelucrarea datelor sale se acordă, în formă scrisă, de către succesorii acestuia, dacă un astfel de consimţămînt nu a fost dat de subiectul datelor cu caracter personal în timpul vieţii.

(5) Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru:

a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;
b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;
c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;
d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;
e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;
f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării. Modalitatea de retragere a consimţămîntului În cazul în care furnizorul de servicii va presta servicii adiționale, care nu fac obiectul prelucrării datelor necesare pentru încheierea contractului prestat, se va solicita consimțămîntul consumatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri cum ar fi marketing direct.
În cazul în care doriţi să beneficiaţi de produsele si serviciile oferite prin intermediul website-ului – va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale. Datele personale sunt colectate în vederea prelucrării acestora în scop de comunicare/ marketing/ publicitate. Cu toate acestea, Utilizatorul website-ului nu este obligat să furnizeze datele cu caracter personal.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre NektarLux S.R.L, și pot fi comunicate numai băncilor sau curierilor colaboratori, în măsura în care aceste informații le sunt necesare în relația cu Utilizatorul.
Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa catre NektarLux S.R.L.. cu o cerere scrisă, datată și semnată la urmatoarea adresa de e-mail: [email protected]


Urmare a solicitarii de ștergere a Contului creat în cadrul website-ului, operațiunea fiind ireversibilă, Utilizatorul nu va mai avea posibilitatea accesării online a unor formulare din cadrul website-ului, precum nici a istoricului de comenzi.

POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
NektarLux S.R.L. în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului www.nectarlux.md, respectă caracterul privat și securitatea datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web. In conformitate cu dispozitiile art. 5 alin (5) al Legii nr. 133 din 08.07.2011 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, NektarLux S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate. Întreprinderea noastră se obliga să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul website-ului www.nectarlux.md, așa cum prevăd dispozițiile legii cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.
Orice informație furnizatp de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de NektarLux S.R.L. în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteti contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe website. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră sa fie colectate, vă rugam să nu ni le furnizați.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

  • înțelegerii empirice a comportamentului utilizatorilor website-ului nostru cât și a serviciilor noastre
  • realizării de statistici în vederea creeării unei comunicări eficiente între noi și utilizatori
  • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing în Facebook și Instagram;
    NektarLux S.R.L. nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru, sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății întreprinderii noastre.

COOKIES
Atunci când vizitaţi site-ul nostru, putem stoca unele date pe calculatorul dvs. sub forma unui “cookie” pentru a recunoaşte automat calculatorul dvs. la urmatoarea vizită. Aceste “Cookies” ne pot fi de ajutor în multiple feluri, spre exemplu prin faptul că permit identificarea unei pagini web vizitate, pentru a veni mai bine în întâmpinarea intereselor dvs. sau pentru a stoca datele dvs. de conectare pentru a salva timp cu reînregistrarea. Dacă nu doriţi să primiţi “cookies”, vă rugăm să configuraţi browser-ul de internet astfel încât să ştergeţi tot ce inseamnă “cookies” de pe unitatea centrală a calculatorului, să le blocaţi sau să primiţi un avertisment înainte ca o “cookie” sa fie salvată. Alte servicii, acest website foloseşte servicii terţe precum Google Adwords sau Google Analytics, Facebook ADS ale căror informaţii pot fi folositoare în optimizarea interacţiunii dvs. cu website-ul nostru. Prin aceste servicii putem utiliza cookies în scop de remarketing, fără a le asocia în nici un fel cu identitatea dumneavoastră. Funcția de remarketing sau funcțiile similare din programul AdWords sau Facebook ne permit să ajungem la acei utilizatori care v-au accesat în trecut site-ul și să ne adresam persoanelor potrivite cu mesajul potrivit. După un timp de la ultima vizita a website-ului nostru, remarketing-ul este dezactivat automat. Google și Facebook detectează cookie-urile memorate de calculatorul dumneavoastră şi încearcă să vă servească informaţii cât mai relevante (bazate pe preferinţele dumneavoastră) atunci când căutaţi pe Internet.

DISPOZITII FINALE
Odata cu cumpararea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.